Bemutatkozás


Alkalmazott jogszabályok

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
 • 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
 • 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • 235/1997.(XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
 • 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet vizsgálatáról
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/1993. (IV.1.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/1993. (IV.29.) rendelete a szociális igazgatásról,a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2003. (VI. 19.) rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatatás működtetéséről
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 01.) rendelete a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról