Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, elérhetőség
letöltés

1. Szervezeti, személyzeti adatok
2016-02-02-Kozzeteteliadatok_szervezetiszemelyzeti.doc - 46 KB

2. Szervezeti felépítés
letöltés

2. Szervezeti felépítés
2022-06-15-Szervezetiabra_2022.pdf - 10 KB

3. Vezetők
letöltés

3. Vezetők neve, beosztása, elérhetősége
2024-01-03-Palos_Elerhetosegek_2024.01.03.pdf - 309 KB

4. Ügyfélkapcsolat
letöltés

4. Szervezeti egységek és elérhetőségek
2023-01-13-SzorolapPalosKaroly_2023.01.13.doc - 1634 KB

11. Felettes szerv, fenntartó
letöltés

11. Felettes szerv, fenntartó
2022-06-15-I_11_Felettesszerv.pdf - 380 KB

II. Tevékenységre, működésre von. adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
letöltés

1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2023
2023-04-28-A2_02_Szervezetismkdsiszablyzat_2023.05.01.pdf - 1932 KB

letöltés

1. Szakmai Program 2023
2023-03-30-SzakmaiProgram.pdf - 2222 KB

letöltés

1. Alapító Okirat
2023-03-29-AlaptOkirat_2023.03.29.pdf - 442 KB

letöltés

1. Alapvető jogszabályok
2022-06-15-II.1.Alapvetojogszabalyok.pdf - 283 KB

letöltés

1. Adatkezelési Szabályzat (elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére)
2017-05-24-A9_04_1_CSAO_Adatkezelesiszabalyzatelektronikusmegfigyelorendszer.pdf - 1720 KB

letöltés

1. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
2016-09-01-Adatvedelmiesadatbiztonsagi.pdf - 356 KB

5. Közszolgáltatások
letöltés

5. Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények - 11/1993. (IV. 1) Önk. rend.
2023-06-01-11per1993_2023.V.h.docx - 34 KB

6. Adatbázisok, nyilvántartások
letöltés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok 2023
2023-02-28-06_Adatbazisokravonatkozoinformacio_2023.pdf - 208 KB

letöltés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok 2022. (linkek)
2022-07-01-II_06.docx - 14 KB

12. Vizsgálatok, ellenőrzések
letöltés

12. 2023. évi ellenőrzések II.
2024-01-22-2023.eviellenorzesek_II.pdf - 282 KB

letöltés

12. 2023. évi ellenőrzések I.
2023-12-30-2023.eviellenorzesek.pdf - 580 KB

13. Közérdekű adatok igénylésének rendje
letöltés

13. Közérdekű adatok igénylésének rendje
2022-06-17-II_13_Kzrdekadatokignylsnekrendje.docx - 17 KB

letöltés

13. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2018-02-23-A9_05_Kozerdekuadatokmegismeresereszabalyzat.pdf - 589 KB

15. Statisztikák közérdekű adatokról
letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre von. adatai - 2023.ev
2024-02-02-15_Kozerdeku_adatokkal_kapcs._kot._statisztikai_adatszolg._2023.ev.pdf - 156 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2023.ev IV. n.ev
2024-01-19-Beruhazasstat_2023_IV_negyedev.pdf - 175 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2023.ev III.n.ev
2023-12-20-Beruhazasstatisztika_2023_III.n.ev.pdf - 175 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2023.ev III.n.ev
2023-12-20-Beruhazasstatisztika_2023_III.n.ev.pdf - 175 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2023.ev II.n.ev
2023-07-20-Beruhazasstatisztika_2023_II.n.ev.pdf - 158 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2023.ev I.n.ev
2023-04-19-Beruhazasstatisztika_2023_I.n.ev.pdf - 175 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruházásstatisztikai jelentés 2022.ev
2023-03-22-Beruhazasstatisztika_2022.ev.pdf - 268 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2022.ev IV.n.ev
2023-01-20-Beruhazasstatisztika_2022.IV.n.v.pdf - 174 KB

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves költségvetések, beszámolók
letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2022. év
2023-05-31-2022.eviintezmenyibeszamolo.pdf - 177 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2023. év
2023-03-01-2023.evikoltsegvetes_Palos.pdf - 106 KB

2. Személyi juttatások
letöltés

2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok - 2022. év
2023-05-31-09_2022.evifoglalkoztatottakravonatkozoadatok.pdf - 155 KB

4. Nettó 5 MFt feletti szerződések
letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2023. év
2024-01-12-Netto5MFt-otmeghalado_2023.ev_II.pdf - 232 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2022. év
2022-02-28-Netto5MFt-otmeghalado_2022.EV.pdf - 153 KB

7. EU támogatással megvalósult projektek
letöltés

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
2018-02-20-Tamogatasiszerzodes_1.sz.mod.pdf - 492 KB

letöltés

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
2018-02-20-Tamogatasiszerzodes.pdf - 1717 KB

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
letöltés

Megkötött szerződés_földgáz
2022-12-30-Foldgazszerzodes_2022.12.30.pdf - 3912 KB

letöltés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
2022-12-08-sszegzesazajanlatokelbiralasarol_fldgaz.pdf - 231 KB

letöltés

Közbeszerzési terv 2022.
2022-11-15-Kozbeszerzesi_terv_2022.11.15.pdf - 185 KB

IV. ARCHÍVUM

II./ 5. Közszolgáltatások
letöltés

5. Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények - 11/1993. (IV. 1) Önk. rend.
2022-03-01-11per1993.onk.rend.docx - 38 KB

II./ 6. Adatbázisok, nyilvántartások
letöltés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok (linkek)
2021-03-01-II_06.pdf - 212 KB

II./10. Hirdetmények, közlemények, álláshirdetések
letöltés

10. Álláshirdetés - Gondozó
2023-05-09-AllasHirdetes_Vezetogondozo.pdf - 105 KB

letöltés

10. Álláshirdetés - Utcai (lakótelepi) szociális munkás
2023-05-09-AllasHirdetes_Utcai(lakotelepi)szocialismunkas.pdf - 108 KB

letöltés

10. Álláshirdetés - Gondozó
2023-05-09-AllasHirdetes_Gondoz.pdf - 105 KB

letöltés

10. Álláshirdetés - Esetmenedzser
2023-05-09-AllasHirdetes_Esetmendezser.pdf - 108 KB

letöltés

10. Álláshirdetés - Családsegítő
2023-05-09-AllasHirdetes_Csaladsegito.pdf - 106 KB

letöltés

10. Álláshirdetések
2022-01-18-II_10_llshirdetsek.pdf - 207 KB

II./15. Statisztikák közérdekű adatokról
letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2021. ARCHIV
2022-03-31-Eves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2021.ev.pdf - 269 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2021. IV. nev ARCHIV
2022-01-20-Beruhzsstatisztikaijelents_2021.IV.negyedv.pdf - 162 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2021. III. nev ARCHIV
2021-10-18-Beruhzsstatisztikaijelents_2021.III.negyedv.pdf - 162 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2021. II. nev ARCHIV
2021-04-27-Beruhzsstatisztikaijelents_2021.II.negyedv.pdf - 207 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2021. I. nev ARCHIV
2021-04-27-Beruhzsstatisztikaijelents_2021.I.negyedv.pdf - 209 KB

II./ 6. Adatbázisok, nyilvántartások
letöltés

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok
2017-02-24-06_Adatbzisokravonatkozinformci.docx - 290 KB

II./12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
letöltés

12. Vizsgálatok, ellenőrzések - 2022. év ARCHIV
2023-01-13-2022.eviellenorzesek_modositott.pdf - 492 KB

letöltés

12. Vizsgálatok, ellenőrzések - 2022. év ARCHIV
2022-12-30-2022.eviellenorzesek.pdf - 271 KB

letöltés

12. Vizsgálatok, ellenőrzések - 2021. év ARCHIV
2022-01-28-2021.eviellenorzesek_modositott.pdf - 736 KB

letöltés

12. Vizsgálatok, ellenőrzések - 2021. év ARCHIV
2021-12-23-2021.eviellenorzesek2.pdf - 585 KB

letöltés

12. Vizsgálatok, ellenőrzések - 2020. év ARCHIV
2021-01-15-2020.eviellenorzesek_modositott.pdf - 620 KB

II./15. Statisztikák közérdekű adatokról
letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - 2022. év Környezetvédelmi ráfordítások ARCHIV
2023-05-31-2022_Folyo_kornyezetvedelmi_raforditasok.pdf - 296 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre von. 2022.ev (ARCHIV)
2023-02-21-15_Kozerdekuadatokkalkapcs.kot.statisztikaiadatszolg.2022.ev.pdf - 148 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2022.ev III.n.ev ARCHIV
2022-10-20-Beruhazasstatisztika_2022.III.n.v.pdf - 715 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2022.ev II.n.ev ARCHIV
2022-07-21-Beruhazasstatisztika_2022.II.n.ev.pdf - 175 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - Beruhazasstatisztikai jelentes 2022.ev I.n.ev ARCHIV
2022-04-25-Beruhazasstatisztika_2022.I.n.ev.pdf - 174 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre von. 2021. év ARCHIV
2022-02-21-15_Kzrdekadatokkalkapcs.kt.statisztikaiadatszolg.2021.v.pdf - 149 KB

letöltés

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - 2020. év Környezetvédelmi ráfordítások ARCHIV
2021-09-09-Kornyezetvedelmi2020.pdf - 279 KB

III./ 1. Éves költségvetések, beszámolók
letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2021. év
2022-05-31-02_2021.eviintezmenyibeszamoloPalos.pdf - 220 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2022. év
2022-03-07-2022.evikoltsegvetes_Palos.pdf - 172 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2020. év
2021-05-19-02_2020.eviintezmenyibeszamoloPalos.pdf - 213 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2021. év
2021-03-04-2021.vikoltsegvetes.pdf - 171 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2019. év
2020-04-24-Evesbeszamolo_2019.pdf - 212 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2020. év
2020-03-09-Koltsegvetes_2020.pdf - 168 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2018. év
2019-04-26-Intzmnyibeszmol_pnzgyi_2018..pdf - 55 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2019. év
2019-03-22-Kltsgvets_2019.pdf - 43 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2017. év
2018-05-03-02_2017.viintzmnyibeszmolPlos2.pdf - 278 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2018. év
2018-02-19-03_2018.vikltsgvetsPlos.pdf - 278 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2016. év
2017-05-31-2016.eviintezmenyibeszamolo.pdf - 57 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2017. év
2017-04-27-2017.evikoltsegvetes.pdf - 44 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2015. év
2016-04-19-02_2015.viintzmnyibeszmolPlos.pdf - 586 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2016. év
2016-04-15-03_2016.vikltsgvetsPlos.pdf - 518 KB

letöltés

1. Az intézmény éves beszámolója - 2014. év
2015-05-18-01_2014.viintzmnyibeszmolPlos.pdf - 590 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2015. év
2015-04-15-02_2015.vikltsgvetsPlos.pdf - 511 KB

letöltés

1. Az intézmény éves költségvetése - 2014. év
2014-04-15-01_2014.vikltsgvetsPlos.pdf - 517 KB

III./ 2. Személyi juttatások
letöltés

2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok - 2021. év
2022-05-31-08_2021.evifoglalkoztatottakravonatkozoadatok.pdf - 152 KB

III./ 4. Nettó 5 MFt feletti szerződések
letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2023. év
2023-02-28-Netto5MFt-otmeghalado_2023.ev.pdf - 153 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2022. év II.sz. mód.
2022-12-30-Netto5MFt-otmeghalado_2022.evII.sz.md.pdf - 216 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2022. év I.sz. mód.
2022-06-20-Netto5MFt-otmeghalado_2022.evI.sz.md.pdf - 173 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2021. II.sz.mód
2021-12-30-2021_Adatszolgltatsnett5mFt2021.II.pdf - 258 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2021. I.sz.mód
2021-06-08-2021_Adatszolgaltatasnetto5mFt_I.sz.mod.pdf - 247 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2021. év
2021-02-25-2021_Adatszolgaltatasnetto5mFt.pdf - 191 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2020. I. sz. mód.
2020-10-08-2020_Adatszolgaltatasnetto5mFt2020I.pdf - 226 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2020. év
2020-02-17-4.Netto5mFt-otmeghalado2020..pdf - 248 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2019. év I.sz. módosítás
2019-12-30-4.Netto5mFt-otmeghalad2019.I.mod.pdf - 226 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2019. év
2019-02-15-Kzztteliktelezettsg2019_Adatszolgltatsnett5mFt-otmeghaladszerzdsekrl.pdf - 214 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2018. év II.sz. módosítás
2018-12-10-2018_II.sz.modositas_netto5MFt-otmeghalado.pdf - 58 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2018. év I.sz. módosítás
2018-02-23-2018_I.sz.modositas_netto5MFt-otmeghalado.pdf - 62 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2018. év
2018-02-19-Kozzetetelikotelezettseg2018_Adatszolgaltatasnett5mFt-otmeghaladszerzodesekrol.pdf - 65 KB

letöltés

4. Nettó 5 MFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások - 2017. év
2017-12-31-2017_Adatszolgltatsnett5mFt-otmeghaladszerzdsekrl.pdf - 60 KB

III./ 8. Közbeszerzési információk
letöltés

8. Közbeszerzési információk - közbeszerzési terv 2021. ARCHIV
2021-02-19-Kozbeszerzesiterv2021.pdf - 217 KB