Pályázatok, projektek


TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen - konzorciumi partnerként történő részvétel

TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001

A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban támogatást nyert projekt főbb adatai:

Projekt címe: Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen
Projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001
(Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – “A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-6.9.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
Projekt összköltsége: 67.000.000,- Ft
Megítélt támogatás: 67.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2016. 09. 15.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 09. 14.
Projekt helyszín: Szombathely MJV belvárosa, Óperint városrész

A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

A projekt rövid összefoglalása:
A "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” projekt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével konzorciumi partnerségben valósul meg.

Az Óperint városrészen kijelölt akcióterület Szombathely város társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapota leromlott és tovább fejlesztendő, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, melynek következtében ezen városrész csak korlátozottan képes közvetlenül bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. A területen koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből származó problémák. A meglévő problémák ismerete, a folyamatok értékelése, valamint az eddigi városfejlesztési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a spontán fejlődési folyamatok önmagukban nem képesek magukkal hozni az akcióterület komplex megújulását, így a terület által ellátott funkciók összehangolt fejlődését és területi alapon történő megerősödését. 
A területi szinten összehangolt, tudatos és integrált szemléletű fejlesztés szükségessége az akcióterületre, valamint a település egészére egyaránt vonatkozik. Ezen szempontrendszer figyelembe vétele mellett az akcióterület vonatkozásában általános célkitűzésként fogalmazható meg a terület integrált infrastrukturális-, fizikai és társadalmi és szociális megújítása. Városi területek helyzetelemzése Akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület lehatárolása: Perint patak – Sorok u. –Szt. Flórián krt.- Brenner Tóbiás krt.-Jáki u. – Jászi Oszkár u. – Margaréta u. – Brenner Tóbiás krt.- Nagyvárad u. – Alsóhegyi út – Nárai út – Jókai Mór u. –Kálvária u. – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út – Károlyi Gáspár tér- Perint patak.