Pályázatok, projektek


TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00745 Közösségi terek kialakítása a szombathelyi KISZ lakótelepen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00745

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a Pálos Károly Szociiális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint kedvezményezett 2020.10.01-jén támogatási kérelmet nyújtott be, melyet Támogató támogatásra alkalmasnak minősített.

1. A projekt címe: Közösségi terek kialakítása a szombathelyi KISZ lakótelepen
2. Azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00745
3.  Kedvezményezett neve: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
4.  Kedvezményezett címe: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
5. Vissza nem térítendő támogatás: 15.000.000 Ft
6. Támogatás intenzitása: 100%
7. Projekt megvalósításának helyszíne: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 4.
8. Projekt megvalósításának időszaka: 2021.04.01. – 2021.09.30.
9. A projekt rövid összefoglalása:
A Szombathely, Jászai M. u. 4. sz. alatti épület földszintjének részleges felújításával, átalakításával a hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének megakadályozása, közösségi bevonása, képzése céljából infrastrukturális fejlesztés történt meg.
Kialakításra került két helyiség - mint önálló rendeltetési egység, - egy 34,80 m2-es és egy 52,80 m2-es közösségi tér, melyek alkalmasak különféle programok, foglalkozások, tematikus beszélgetések, stb. lebonyolítására.
Megvalósult a projektarányos akadálymentesítés, azaz az épületbe történő akadálymentes bejutás; valamint áthidalókkal történő megerősítést követően 2 db új, aszimmetrikus, hőszigetelt üveggel mélyen üvegezett akadálymentes bejárati ajtó és egy új, hőszigetelt üvegezésű fix üvegfal beépítésével átalakításra került a 9,40 m2-es szélfogó, valamint kialakításra került egy 5,90 m2-es akadálymentes mellékhelyiség, ahol az ablakcsere ugyancsak hőszigetelt üvegezésű nyílászárókkal történt meg.
10. A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya 9700 Szombathely, Széll K. u. 20.