Pályázatok, projektek


TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 "Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására - konzorciumi partnerként

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032

A program megvalósításának időszaka:

2013. szeptember 01. - 2015. február 28.

Projekt teljes költségvetése: 30.726.309 Ft

A projekt megvalósítói:
Főpályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciális partnerek:
- Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi

A projekt közvetlen célja:
Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása.

A projekt hosszú távú célja:
A Szombathelyen működő szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása, az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex megoldását segíti.

A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: Szombathelyen a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és az itt dolgozó szakemberek.
Közvetett célcsoport: Szombathelyen szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és hozzátartozóik, s ezen belül is a speciális életviteli nehézségekkel bíró személyek/családok, az idősek, a demens betegek, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a nagycsaládosok.

A projekt tevékenységei:

 • Projekt előkészítés - szakmai koncepció elkészítése
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység- projektirányító testület, vezetői team, projekt operatív csoport működtetése
 • A szolgáltató intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése; tréningek szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői támogatás igénybevétele
 • A szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje
 • Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje
 • Szervezetfejlesztés
  "Esetgazdai" szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés
  "Rendszerműködtetői - hatósági" szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés
  Konzultáció, tanácsadás
 • Szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer kialakítása
 • Lakossági tájékoztatás, érdekérvényesítés támogatása, hozzátartozók felkészítése
 • Módszertani eszköztár és ajánlások készítése
 • Szolgáltatás koordinációs tevékenység
 • A szolgáltatások eredményességi mutatóinak folyamatos monitorozása, elemzése
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A projekt elért eredményei:

 • Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, kipróbálása, adaptálása valósult meg.
 • 4650 fő ügyfél vette igénybe a szolgáltatásokat.
 • Szervezetfejlesztésben 113 fő szakember részesült.
 • A szolgáltatások hatékonyságának vizsgálata - ügyfél-elégedettségi vizsgálat 300 fő esetében valósult meg.
 • 2 db szakmai tréning került megrendezésre:
  Szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje - 23 fő résztvevő
  Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje – 60 fő résztvevő
 • Egységes szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer került kialakításra a szolgáltatásokban. Létrehozott dokumentumok: Anamnézis adatlap, Jelzőlap, Szükséglettérkép interjú, Szükséglettérkép
 • A Szombathely Megyei Jogú Város területén szociális és egészségügyi alapellátás szereplői között 12 db új együttműködési megállapodás került megkötésre, lépett életbe.
 • A modell bemutatásáról Módszertani kiadvány készült el.

A megvalósuló projekt eredményeképpen:
- a szociális szolgáltatások hatékonysága növekedett;
- hatékonyabb szolgáltatás-koordináció alakult ki;
- a szociális szolgáltatások rendszere egyéb segítő szolgáltatásokkal egészült ki.