Pályázatok, projektek


TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027 "Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Szombathelyen"

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint főpályázó, és a Vas Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner együttesen 120.438.372 Ft uniós támogatásból „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Szombathelyen” című, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027 azonosítószámú projektet valósította meg a Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A projekt 2013. július 1. és 2015. 06. 30. között valósult meg. A megvalósítás során az állami és nem állami szervezetek szoros összefogása jött létre a lakosság biztonságának, segítésének érdekében.

A Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, mint az állami áldozatsegítés feladatainak ellátására kijelölt szervezet, a megyei rendőr-főkapitányság, valamint az önkormányzati és civil szervezetek együttműködésében megvalósuló projekt célja volt, hogy a városban működő szervezetek szolgáltatásai, illetve a szakemberek különböző fókuszú tevékenységei helyi szinten összekapcsolódjanak egy komplex és hatékony ellátórendszer érdekében. A projekt az áldozatok számára a személyre szabott, szükségleteiknek megfelelő segítség nyújtására fókuszált, a rendszer átjárhatóságát biztosította a szoros együttműködések révén, valamint a lakosságot tájékoztatta az áldozattá válás elkerülésének módszereiről. A szakemberek jól hasznosítható információkat, eszközöket nyújtottak minden érdeklődő szombathelyi állampolgárnak a biztonságérzetük növelése, áldozattá válásuk megelőzése érdekében, az áldozattá vált személyeknek pedig eddig nem létező, új terápiás lehetőségeket, önvédelmi és konfliktuskezelő technikákat építettek ki.
A projekt célja továbbá a különféle szakterületeken áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek érzékenységének, tudásának növelése, empatikusabb munkavégzésre ösztönzése volt.

A főpályázó és a konzorciumi partner ezúton mond köszönetet a Széchenyi 2020 támogatásáért.

Kapcsolat: 94/505-281, szocialis94@paloskaroly.hu