Adatvédelem


Az adatok kezelője, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Adatkezelő) (székhely: 9700 Szombathely, Széll Kálmán út 4.) ezúton tájékoztatja az szszkpszhely.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2012. november 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Adatkezelő felelős.

A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások (pl. állásjelentkezés) igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Ezt követően a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók, valamint az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és a Mediadyn Kft. (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) (székhely: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 65.) munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Adatbiztonsági, adattárolási intézkedések

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása, és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatfeldolgozó kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A biztonsági eljárásokat rendszeresen ellenőrzi, és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.