Idősek / demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai) nyomtatás


Idősek / demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai)

1. Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a város területén öt Idősek Klubját működtet azok számára, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják.

A klubok lehetőséget kínálnak

  • ebéd igénybevételére (normál, könnyű-vegyes, diabetikus);
  • tisztálkodásra, ruházat tisztántartására;
  • fodrász, pedikűrös szolgáltatás igénybevételére;
  • felvilágosító előadásokon, tanácsadásokon való részvételre;
  • vérnyomás-, vércukorszint-, testsúlymérésre,
  • szabadidős programokon való részvételre (napilapok, könyvek olvasása, társasjáték, tv, video, dvd-nézés, zenehallgatás, kézimunkázás, ünnepi megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, vidám zenés mulatságok, kirándulások, vetélkedők, sportprogramok, kiállítások, színházlátogatás, továbbá változatos, a klubtagok igényeit figyelembe vevő foglalkozások).

Segítséget nyújtanak

  • hivatalos ügyek intézéséhez;
  • lelki problémák feldolgozásához.

A klubokban nyújtott szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj a kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra.

A személyi térítési díj étkeztetés igénybevétele nélkül nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő saját jövedelmének 15%-át, étkeztetés igénybevételével pedig 30%-át. Az étkezés nélküli klubszolgáltatást igénybe vevőknek az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000 Ft) alatti jövedelem esetén személyi térítési díjat nem kell fizetni.

A klubok nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-14.00 óráig.

2. Demens személyek nappali ellátása

2012. március 01-től integrált formában lehetőség nyílt két idősek klubjában (III. sz. Szakmai Egység - Karmelita u. 2/C. és X. sz. Szakmai Egység - Barátság u. 22.) demens személyek nappali ellátására. Klubonként 7, összesen 14 férőhelyen.

Demens személyek nappali ellátása keretében az orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el az intézmény.

A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás. A demens személyek nappali ellátásában alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását.

Ennek érdekében az alábbi terápiák biztosítottak:

Mozgásterápia
Orlich-féle mozgásterápia lényege: az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek megtanítása, újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúly-gyakorlatok, stb.

Zeneterápia
Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban, mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk, oldja a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

Biblioterápia
Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző lehet, pl.: mesék, rövid anekdoták, stb.
A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória erősítésére, régi ismeretek, ismerősök felidézésére.

A demens személyek biztonságának fontos része a tájékozódás segítése is. A demens nappali ellátás esetében törekedni kell a tárgyi környezet biztonságára. Ennek érdekében mindkét klubban kialakításra került olyan foglalkoztató helyiség, melynek tárgyi feltételei elősegítik a demens ember könnyű és biztonságos közlekedését, tájékozódását, hozzájárulva biztonságérzete növeléséhez. A berendezéskor alapvető szempont volt a stabil környezet megteremtése, a berendezési tárgyak állandósága, irányjelzők alkalmazása, a strukturálisan egyszerű, jól átlátható, biztonságos berendezés (székek, fotelok, asztalok lekerekített formájúak, stabil lábazatúak).

A tárgyak, amelyek között a demenciában szenvedő idősek napközben tartózkodnak, úgy kerültek elrendezésre, hogy azok ne jelentsenek balesetveszélyt. A klub helyiségei megfelelő nagyságúak, világosak, barátságosak.

Mivel az ellátás integrált formában történik, a demens klubtagok képességeikhez mérten természetes módon bekapcsolódhatnak a klub által szervezett foglalkozásokba, programokba.


Válassza ki az Ön klubját!

III. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja  (Idősek és demens személyek nappali ellátása)

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe

Cím: Karmelita u. 2/C.
Klubvezető: Radakovics Bernadett (94/314-185)
Telefon: 94/314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu

Részletes információk

IV. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja  (Idősek nappali ellátása)

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

Cím: Gagarin u. 24.
Klubvezető: Meskó-Csépány Zsanett (94/510-284)
Telefon: 94/510-284, 94/314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu

Részletes információk

IX. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja  (Idősek nappali ellátása)

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

Cím: Pozsony u. 47.
Klubvezető: Francsicsné Szíj Kornélia (94/500-501)
Telefon: 94/500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu

Részletes információk

VII. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja  (Idősek nappali ellátása)

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

Cím: Váci Mihály u. 1-3.
Klubvezető: Szegedi Marietta (94/311-320)
Telefon: 94/311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu

Részletes információk

X. sz. Szakmai Egység Idősek Klubja  (Idősek és demens személyek nappali ellátása)

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe

Cím: Barátság u. 22.
Klubvezető: Koroknai Anikó (94/314-574)
Telefon: 94/314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu

Részletes információk