Pályázatok, projektek


„Kapaszkodó – Rögös úton helyes irányba”

Kapaszkodó - BM-18-E-0018

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. december 1-től 2019. április 30. napjáig bekapcsolódott a budapesti székhelyű Rubeus Egyesület Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában című projektbe. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (BM-18-E-0018) megvalósuló projekt szombathelyi modellprogramja „Kapaszkodó” – Rögös úton helyes irányba” címmel indult el.

A modellprogram szakmai programja a bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és a gyermeken keresztül családtagjaik segítését célozza meg, hogy a társadalmi értékek elsajátításában, és az elvárt szabályok követésében támogatást kapjanak. Projektben megvalósuló elemek:

1. Kompetenciafejlesztés az AVP módszerével (célcsoport: nevelésbe vett gyermekeknek 1 csoport 24 órában/ gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek 2 csoport 20- 20 órában).

2. Családi Nap a szociálisan hátrányos helyzetű családok számára (Szülőkkel és gyermekekkel közös programsorozat: Farsangolás: a szülővel együtt készül szalagos fánk, kreatív farsangi álarc és dísz, „Foci példaképpel!”: Sportlétesítményben focisták és Király Gábor (a magyar futballválogatott legendás kapusa) motivációs előadást tartana, végén közös játékkal, Egészségnap: egészséges ételek készítésével, játékok kipróbálásával a gyermekek és szülők közös élményt szereznek, Védd magad! - Krav- Maga: Az áldozattá válás elkerülése érdekében tájékoztató és bemutató).

3. Havi kiadványként Hírlevél készítése szülőknek annak érdekében, hogy a szülői kompetenciáik fejlődjenek. Hírlevél szórólap formájában készül havi megjelenéssel, továbbá az intézmény honlapján is elérhető lesz. (Hírlevél témái: Bűnelkövetés gyanújába került gyermekem, Egészséges életmód, Jó szülő-korszerű gyermeknevelés, Az én gyermekem biztos nem!)

4. Most mi lesz? Mit kellene tennem? Avagy bűnelkövetés gyanújába került a gyermekem. Az intézmény honlapjára felkerül a tájékoztató anyag, ami segítséget nyújt a bűnelkövető, ill. bűnelkövetés gyanújába kerülő fiatalok szülei számára.

5. Szakmai team működtetése, közös konzultáció az eljáró hatóságok szakembereivel. Multidiszciplináris team kialakítása során programok bemutatása, esetmegbeszélés. A fiatalkori bűnelkövetés okai, megelőzése, közös szemlélet, közös gondolkodás, együttműködésen alapuló tevékenységek megbeszélése.

6. Szülő-gyermek mediáció.  Az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt álló gyermekek és szüleik között kialakult ellentétek, konfliktusok kezelése, feloldása.

7. Ifjúsági klub folyamatos működtetése heti 4 alkalommal 2,5 órában 10-19 év közötti fiatalok részére. Szociálisan hátrányos helyzetű családokkal (szülő és gyermeke) közös programsorozat szervezése: 1. Rendőrség szakembereivel közös bowlingozás, miközben a gyermekekre leselkedő veszélyekről kötetlen beszélgetés zajlik. 2. Korcsolyázás során közös családi élményszerzés. 3. Egészségnap: káros szenvedélyekről ismeretanyag közlése, jó szokások, egészséges életmód kialakítása a családban, közös ételkészítés. 4.  Pánikszoba meglátogatása 14 év feletti fiatalokkal (drogprevenció). 5. Kőszegre közös kirándulás a családokkal: közös élményszerzés a túrázás és gokártozás során, a szülők részére mentálhigiénés szakember vezetésével a kamaszkori devianciák kezeléséről beszélgetés zajlik délután, miközben a gyerekek kreatív foglalkozáson vesznek részt.
8. Intenzív családgondozás (szociális segítő tevékenység) megelőző pártfogás alatt álló gyermekek családjaiban. Pártfogókkal szoros kapcsolat kialakítása, közös együttműködésen alapuló szakmai munka. Tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, delegálás szolgáltatásokba, szakemberekkel folyamatos konzultáció.