Pályázatok, projektek


TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023 "Válts jegyet az életbe" - konzorciumi partnerként

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023

Pályázatot indukáló probléma

Vas megyében a munkaügyi szervezet adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők korösszetételét vizsgálva feltűnő, hogy a 25 év alatti fiatalok aránya csökkent a legkevésbé. Míg a többi korosztály fogyása meghaladta a 10%-ot a fiatalok számának csökkenése alig haladta meg a 6%-ot. Vas megyében 2012. évben – január kivételével – minden hónapban magasabban alakult a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma, mint egy évvel korábban. A nyilvántartott fiatalok 23,8%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, ennél lényegesen magasabb, közel 40%-os a szakközépiskolába jártak aránya. A szakmunkások részaránya megközelítette a 18%-ot, a gimnáziumi bizonyítvánnyal rendelkezők 12%-ot tesznek ki, míg a diplomások aránya mintegy 9%.
Vas megyében a zöldterület és parkgondozás területén hosszú ideje visszatérő probléma a megfelelő és sokoldalú szakemberek hiánya. A gondozási feladatokhoz sokféle szakismerettel rendelkező munkaerőre van szükség. Az álláskereső, zöldterület gondozási munkát vállaló emberek nagy többségének vagy egyáltalán nincs meg a szükséges végzettsége, vagy csak egy-egy területhez értenek. Így nagy részüket a munkáltatók csak segédmunkás munkakörben tudják foglalkoztatni. A munkáltatók igényeit vizsgálva megállapítható, hogy főleg a megye kis- és középvállalkozásainak esetében nagyon fontos szempont, hogy munkavállalóik mobilak legyenek. Figyelemreméltó tendencia, hogy míg korábban meghirdetett álláshirdetésekben a „B” kategóriás jogosítvány megléte csak a kvalifikáltabb, szakmunkás réteget érintette, ma már egyre jobban lejjebb húzódik és érinti a segédmunkás munkaköröket is.
A SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft-nél az elmúlt években egyre nagyobb arányban jelentek meg a foglalkozatási programokba jelentkezők, illetve a közfoglalkozatási programba kiközvetített munkanélküliek között a fiatal munkanélküliek. Azzal is szembesülnünk kellett, hogy a hajléktalan ellátásban jelentősen emelkedett azon fiatalok aránya, akik sem munkatapasztalattal, sem az önálló életvitelhez szükséges készségekkel, kompetenciákkal  nem rendelkeznek. A hajléktalan ellátásban megjelenő fiatalok között felülreprezentált volt azok aránya, akik korábban állami gondozottak voltak, az intézetből való kikerülést követően képtelenek voltak az önálló életre.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, illetve a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel felvéve a kapcsolatot elénk tárult egy összkép olyan 16-24 év közötti fiatalokról, akik hátrányos helyzetüknek és a jelenleg érvényben lévő jogi visszásságoknak köszönhetően esélytelenek az elsődleges nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, valamint az önálló életvitel terén is elbuknak.

Pályázatról röviden

A térségben megjelenő problémákra válaszolva, a pályázat a 18-24 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalokat kívánja megcélozni, függetlenül attól, hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, családból jönnek vagy nevelőszülőktől, intézetből, vagy speciális intézményből. Egyforma esély biztosításával, a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft,  a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az intézmények összefogásával kívánjuk biztosítani, hogy egyetlen fiatal se vesszen el, bukjon el az útvesztőkben. A pályázat során képzések, munka kipróbálás, foglalkoztatás, szociális, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáadásával szeretnénk az elsődleges munkaerőpiacon lehetőséget biztosítani ezeknek a fiataloknak. A program kipróbálásával még többet megtudhatunk a célcsoportról, a már meglévő ismeretekkel prevenciós tevékenységeket folytathatunk, és a kikerülő jó példa nemcsak a következő nemzedéket, hanem a potenciális munkáltatókat is ösztönzi majd a későbbiekben, hogy felkarolja a hátrányosabb helyzetű fiatalokat.

A pályázat megvalósításával összefüggő konkrét célok:

  • A gyermekvédelmi intézményekkel, családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a munkaügyi kirendeltséggel kapcsolatban álló hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok tájékoztatása a programról. 
  • 30 fő bevonása a programba, részükre egyéni szükségleteikhez igazodó fejlesztések biztosítása.
  • A programban résztvevők képzettségi szintjének, munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében olyan alternatív képzési programok megvalósítása, amely a célcsoport sajátosságait figyelembe veszi (12 fő részére ECDL számítógép kezelő, használó alapfokú szakképzés, 8 fő részére B kategóriás jogosítvány megszerzésének támogatása, 12 fő parkgondozó képzés).
  • Bértámogatás segítségével új munkahelyek teremtése (zöldterület kezelés, asztalos)
  • A munkáltatók társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a célcsoporttal kapcsolatos előítéletek csökkentése
  • A célcsoport elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezkedésének és benntartásának segítése, folyamatos mentorálás.
  • Az önálló életvitel-, illetve a munkavállalói szerep kialakítását segítő szolgáltatások biztosítása (egyéni esetkezelés, csoport szociális munka, családterápia).
  • A szabadidő hasznos eltöltése érdekében ifjúsági klub működtetése önkéntesek bevonásával, kortárs segítő hálózat kialakítása
  • Olyan módszertani anyag kidolgozása, amely hosszú távon segítséget nyújt a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára a munkaerő-piaci integráció hatékony megvalósításához 

A főpályázó SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal konzorciumot alkotva, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel és az SOS Ifjúsági Házzal szoros együttműködésben valósítja meg programját.

Vállalt indikátorok:
• Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma: 30 fő
• Munkaerő-piaci képzésbe vontak száma: 20 fő
• Képzést sikeresen befejezett hátrányos helyzetű emberek száma:15 fő
• Egyéni szükségletekre épülő tanácsadásban résztvevők száma: 30 fő
• Min. 6 hónapos foglalkoztatásban részt vett hátrányos helyzetű emberek száma: 10 fő
• A munkaerő-piaci integrációt segítő kidolgozott módszer, eszköz: 1 db
• Munkáltatók érzékenyítő képzésének száma: 5 db