Pályázatok, projektek


TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012 Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése - konzorciumi partnerként

TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012

TÁMOGATÓ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság

TÁMOGATÁS TELJES ÖSSZEGE:
29.331.470 Ft

PROJEKT CÉLJA:
A projekt hosszú távú célja:
Az ágazati érdekek tervezés szintjén való megjelenítése, továbbá a hatékony, probléma specifikus szolgáltatástervezés, valamint a település sajátosságaihoz igazodó és hosszútávon fenntartható intézményi háttér, szolgáltatás kialakítása és a források hatékony felhasználása, allokálása érdekében korszerű képzési stratégia kialakítása Szombathelyi kistérségben:

Közvetlen célok:
A szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések kialakítása, tudástranszfer erősítése, a képzőhelyek és az önkormányzatok, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények együttműködésével a szolgáltatásfejlesztési tervek kimunkálása, értékelése, a terepgyakorlat és a tereptanárképzés rendszerének és módszereinek fejlesztése.
A szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, a fejlesztéshez kapcsolódó tudások megerősítése, bővítése, továbbá a tervezést megalapozó terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése.

CÉLCSOPORT:
A projekt közvetlen célcsoportja:
Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői (interdiszciplináris team tagjai)
a hatékony szolgáltatástervezés érdekében indított képzésekben résztvevő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, mint felsőoktatási intézmény szakemberei
a tereptanár képzésben résztvevő szakemberek

A projekt közvetett célcsoportja:
a települési önkormányzatok képviselői
a szociális felsőoktatásban résztvevő hallgatók
Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:
Szombathely és kistérsége

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
2010. június 1. - 2012. május 31.

TARTALMA:
1) Szombathely és kistérsége humánerőforrás-fejlesztési, képzési stratégiájának kialakítása. Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői interdiszciplináris teamet hoztak létre már a projekt előkészítő időszakában, és a teamet a projekt teljes időtartamában működtetik, hogy a kistérségben olyan szolgáltatástervezési koncepció készüljön el, amely valós igényekre és szükségletekre válaszol.
2) A hatékony szolgáltatástervezés érdekében képzések szervezése. Az előzetes szükségletfelmérés és a fókuszcsoportos beszélgetés eredményeire alapozva határoztuk meg a projekt keretében megvalósítandó képzéseket és a képzésekben résztvevők körét.
3) Terepgyakorlati rendszer fejlesztése. PTE ETK, mint szociális felsőoktatási intézmény szakemberei áttekintették a terepgyakorlatok jelenlegi rendjét és módszerét és meghatározták a fejlesztendő területeket.

A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI:
Szerződéskötésre került sor a kistérség, a felsőoktatási, az akkreditált felnőttképző intézmények között a fejlesztési célok megvalósítása érdekében.
Elkészült a szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó képzési terv.
A program keretében megvalósult 4 képzés és legalább 50 ember eredményesen befejezte azt.
A felsőoktatási szervezet és a terepintézmények között 6 együttműködési szerződés megkötésére került sor.
A terepképzésbe min. 12 intézményi egység került bevonásra.
Legalább 30 fő szakember bevonásra került a tereptanári képzésbe.
20 fő tereptanárként alkalmazásra került.
70 fő hallgató vett részt a terepképzésben.
Elkészült 1 db módszertani kézikönyv, továbbá a terepképzés- és gyakorlat adminisztrációs rendszere.
Elkészült a tereptanárképzés tematikája és módszertana.
1 területen megtörtént a szolgáltatók szervezetfejlesztése.


A projekt megvalósításában a megyei fenntartású Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet (Szombathely, Gagarin u. 5.) vett részt.