Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nyomtatás


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ha Ön, ill. hozzátartozója életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá válik, akkor krízishelyzet esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a legkönnyebben elérhető mód a segítség elérésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

1. A Vivago DOMI otthoni használatra kialakított jelzőkészülék, a rendszert a Vivago DOMI bázisállomás és a Vivago CARE segélyhívó karóra alkotja. A Vivago segélyhívó és egészségőr készülék folyamatosan ügyel viselőjének állapotára és ájulás, mozdulatlanság vagy az állapot romlása esetén automatikus jelzéseket küld, segélyhívó nyomógombjával azonnali segélykérés küldhető. Az óra az idős ember állapot jellemzőit folyamatosan rögzíti és az adatokat a bázisállomáshoz rádiókapcsolaton keresztül továbbítja. A bázisállomás az állapot-adatokat, a segélykérések és jelzések információit mobil internet kapcsolaton keresztül juttatja el a Vivago Vista automata diszpécserközponthoz. A diszpécserközpont a fogadott adatokat folyamatosan elemzi, állapot megváltozása esetén automatikus jelzést küld, valamint a készüléktől érkező egyéb jelzéseket, segélykéréseket továbbítja.
Szakmai tevékenység: A segélyhívások tehát a Vista diszpécserközpontba érkeznek, ahonnan hangüzenetben és/vagy a Vivago MOBILE mobiltelefon alkalmazási felületén jutnak el a készenlétben lévő gondozóhoz. A gondozó hívja a kivonuló szolgálatot és a riasztás helyszínére sietnek. A kiérkezés a riasztástól számított 30 percen belül megtörténik.

2. Az e-Patronus Intelligent jelzőkészülék
Az Intelligent alapcsomag tartalma: 1 db bázis készülék, 1 db hálózati adapter, 1 db beépített akkumulátor, 1 db segélyhívó karperec.
Az eszköz megfelel a jogszabályi előírásoknak, használata egyszerű a segélyhívás a karperecen található, nagyméretű piros színű gomb megnyomásával indítható. A riasztás helyi leállítása nem lehetséges, nyugtázni csak a diszpécser tudja. A felügyeleti rendszerre előkészített készüléket adapter segítségével hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, mivel az akkumulátor csak 6-8 órás üzemeltetést biztosít. A hálózati tápellátás hiányát, illetve az akkumulátor merülését a báziskészülék érzékeli, arról figyelmeztetést küld a felügyeleti szoftvernek. A báziskészüléken található SOS gomb megnyomásával tudja a gondozó a jelenlétét igazolni. Az SOS gomb körül több színű LED fények jelentése: fehér-kikapcsolt állapot, kék-bekapcsolt állapot, piros-riasztási állapot.
Szakmai tevékenység: A segélyhívások a diszpécserközpontba érkeznek, a hívásokat az ügyeletes fogadja 0.00 – 24.00 óráig terjedő időtartamban. A diszpécserközpontban lévő ügyeletes a jelzés beérkezésekor fogadja a hívást, a telefonnal rendelkező ellátottakat ellenőrzésképpen visszahívja. Amennyiben a visszahívás téves riasztást regisztrál, további intézkedés nem szükséges. Ha a visszahíváskor az ellátott telefonon nem reagál, vagy az általa elmondott probléma tisztázást kíván, a diszpécserközpontban lévő ügyeletes telefonon hívja a készenlétben lévő gondozót és a kivonuló szolgálat munkatársát.
A gondozó magához veszi a segítséget kérő lakáskulcsát, a készenléti táskát és a kivonuló szolgálat segítségével a riasztás helyszínére siet.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek személyi térítési díját az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át. Az intézményvezető mérlegelési jogkörében, a körülmények együttes értékelése alapján, kérelemre a térítési díj megfizetése alól részben vagy teljesen mentesítheti a szociálisan rászorult személyeket.

A feladatellátást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy szakmai egysége területi illetékesség alapján biztosítja.


Válassza ki az Ön körzetét!

I. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcákat magába foglaló déli városrész teljes területe, keleti városrész, Zanat, kivéve a Szombathely, Karmelita utca 2/C. szám alatti épület.

Cím: Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné (94/501-278)
Telefon és fax: 94/501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

II. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá Oladi lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Vezető: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna
Telefon: 94/511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu, 1korzet@gmail.com

Részletes információk

III. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

Szombathely MJV közigazgatási területéről Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatti épület. ***Idősek nappali és demens nappali ellátás tekintetében Szombathely MJV közigazgatási területe.

Cím: Karmelita u. 2/C.
Vezető: Radakovics Bernadett (94/330-757)
Telefon és fax: 94/330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

IV. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Jégpince u., a Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u., és a Dolgozók útja által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi lakótelep és a Váci M. u. területe. Idősek nappali ellátása tekintetében Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Cím: Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett (94/501-240)
Telefon: 94/501-240, 94/510-285
Fax: 94/501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk