Pályázatok, projektek


NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0009 A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0009

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai

1. A projekt címe: A Szociális Szolgáltató Központ II. sz. Gondozási Körzetének és II. sz. Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése
2. A projekt azonosító száma: NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0009
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Kedvezményezett címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
5. Támogató Program: A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" NYDOP-2009-5.1.1/C-09 tárgyú program keretében valósul meg.
6. Projekt összköltsége: 16.036.007,- Ft
7. Megítélt támogatás: 13.630.606,- Ft
8. Támogatás mértéke: 85%
9. Projekt helyszíne: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
10. Projekt megvalósításának időszaka: 2010. 04. 01. – 2011. 02. 15.
11. A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
12. A projekt rövid összefoglalása:
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatt található II. sz. Gondozási Körzetének és II. sz. Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése során a Nyugdíjas Bérlők Háza földszintjén 318,17 m2-en valósul meg a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 906 fő időskorú, beteg, fogyatékkal élő ellátott számára, akik jelenleg igénybe veszik az intézmény telephelyén biztosított 4 féle szolgáltatást:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és
- az idősek nappali ellátását.
A projekt célja, hogy valamennyi ellátott részére és az ellátási formákat jövőben igénybe venni kívánók számára biztosított legyen az épített környezet kényelmes, biztonságos, önálló használata, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket, csoportokat is, akiknek speciális létesítményre, eszközökre, műszaki megoldásokra van szükségük.
A fejlesztés leírása: A projekt megvalósítása során telken belül 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A várakozási lehetőséget tábla és a felületre festett piktogram jelöli. A parkolóból a bejárat akadálymentes burkolatú felületen közelíthető meg. A burkolatra a parkolótól a bejáratig környezettől eltérő színű és textúrájú vezetősáv kerül.
Az épület környezetében elindított vezetősávok az épületen belül is folytatódnak, melyek felületi jellemzőkben (szín, tapintás, érdesség) eltérnek a környező burkolattól. A sávok a fő helyiségek bejáratait, valamint az irányokat, szerkezeti elemeket jelölik.
Az akadálymentes WC-fürdő a méreténél fogva biztosítja a kerekesszékkel való megfordulást, valamint a használat során lehetővé teszi segítő jelenlétét is.
A vasbeton szerkezetű épület kötött szélességű falnyílásaira egyedi gyártású acél tok került tervezésre. A 90 cm-es szabad átjárhatóság minden új ajtónál és falnyílásnál biztosítottá válik. Az előtérben meglévő ablaknyílásra új nyílászáró kerül. Előtte térdszabad információs pult létesül. Itt kerül elhelyezésre a mobil induktív hurkos erősítő rendszer, mely a siket és nagyothalló emberek számára a beszéd jobb megértését teszi lehetővé. Az ügyfeleket fogadó irodahelyiség térdszabad íróasztala a kerekesszékkel érkezők számára könnyíti meg az ellátások igénybevételét.
A helyiségeket egyenként szöveges felirattal, piktogrammal látják el az informálódás, tájékozódás elősegítése érdekében. A táblák tapintható Braille írással is feltüntetik a funkciót és a közlendő információt. Az átalakításra kerülő személyzeti WC-fürdő pótlását a személyzeti öltöző mellett oldják meg. A meglévő női WC ajtaja kifelé fog nyílni. Új férfi WC és előtér készül, ezzel a mosó-szárító helyiség is akadálymentesen megközelíthetővé válik.
A projekt megvalósulása biztosítja az épület biztonságos megközelítését, elérését. Az akadálymentesített rész komplex módon, mindenki számára lehetővé teszi a vertikális és horizontális akadály nélküli közlekedést, az intézmény fő helyiségeinek önálló és egyszerű használatát, valamint a menekülést és az épület elhagyását.

http://www.szombathely.hu/hu/3+uzletsavaria/283+intezmenyi+fejlesztesek/321+palos+karoly+szolgaltato+kozpont+akadalymentesitese