Pályázatok, projektek


„Kapaszkodó II. – Rögös úton helyes irányba”

Kapaszkodó II. - BM-19-E-0027

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. november 1-től 2020. június 30. napjáig bekapcsolódott a budapesti székhelyű Rubeus Egyesület „Szedervessző” A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben című projektjébe. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (BM-19-E-0027) megvalósuló projekt szombathelyi modellprogramja „Kapaszkodó II. – Rögös úton helyes irányba” címmel indult el.

A szombathelyi modellprogram a veszélyeztetett, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és a gyermeken keresztül családtagjaik segítését célozza meg, hogy a társadalmi értékek elsajátításában, és az elvárt szabályok követésében támogatást kapjanak.

A korábbi pályázati elemekre és pozitív tapasztalatokra építve dolgozta ki az intézmény a II. pályázatban a megvalósítandó feladatokat. A szociális szakemberek, jelzőrendszeri tagok szakmai fejlődése és a szoros együttműködés kialakítása fontos célkitűzés a program során, hogy multidiszciplináris válaszok jöjjenek létre.

A projektben megvalósítandó elemek, módszerek:

I. Hátrányos helyzetű családok, gyermekek felé irányuló programok:

1. Konfliktuskezelési tréning
Célcsoport: nevelésbe vett gyermekek egy csoportja számára 28 óra időtartamban. Két fő tréner vezetésével, 7 alkalommal, kéthetente, 4 órás időtartalomban kerül megszervezésre 2020 februárjától.

2. Családi Nap
Célcsoport: a szociálisan hátrányos helyzetű családok számára szülőkkel és gyermekekkel közös programsorozat havi egy alkalommal, 2019 novemberétől 2020 júniusáig szombatonként 3 órában. Ünnepekhez, egészséges életmódhoz igazodó programok kerülnek megszervezésre.

3. Hírlevél, tájékoztató anyagok készítése szülőknek
Hírlevél témái: Válás hatása a gyermekre, mit tehet a szülő a gyermekéért?- Mediáció / Kapcsolatügyelet, Iskolai erőszak / Internetes zaklatás.

4. Mediáció 
A szociálisan hátrányos helyzetű családokban a gyermekek és családtagjaik között kialakult ellentétek, konfliktusok kezelésében, feloldásában, deviancia megelőzésében kínál új eszközt.
Az iskolákban kialakult konfliktusok megoldásában közvetítő eljárás biztosítása (mediáció, jóvátétel).

5. Ifjúsági klub folyamatos működtetése heti 4 alkalommal 2,5 órában
Célcsoport: a 10-19 év közötti fiatalok. Szociálisan hátrányos helyzetű családokkal (szülő és gyermek) közös programsorozat szervezése.

6. Megelőző pártfogás és pártfogás alatt állók számára értékkorrekciós, konfliktuskezelési csoport havi rendszerességgel hivatásos pártfogók vezetésével kerül megszervezésre.

II. Szakembereknek szervezett programok:

1. AVP képzés
Célcsoport: gyermekvédelemben dolgozó szakemberek (intézmény szakemberei, hivatásos pártfogók) számára összesen 30 órában, 3 egymást követő nap.

2. Hálózatépítés, szakmai megbeszélések, közös programok, előadások szervezése
Célcsoport: Szakmai együttműködés/ konzultáció a jelzőrendszer tagjaival.
a. A hivatásos pártfogók által alkalmazott közvetítői eljárás (mediáció) megismerése a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára, együttműködési megállapodás megkötése.
b. Bűnmegelőzési tanácsadók, drogprevenciós összekötő tiszt, iskola rendőrök, bűnmegelőzési osztály munkájának megismerése, előadások szervezése, együttműködés erősítése az iskolai segítő tevékenységet végzőkkel, iskolai védőnőkkel.
c. Előadások szervezése szakmaközi megbeszélés keretében. Témái: iskolai, internetes zaklatás, iskolai erőszak, válás hatása a gyermekekre különböző életkorban. Hogyan segíthet a szülő gyermekének, a szakember a családnak. A gyermekbántalmazás rendszerválaszai.
d. Bírósággal, ügyészséggel szakmai tanácskozás az együttműködés lehetőségeiről.