Idősek átmeneti elhelyezése – Időskorúak Gondozóháza


Idősek átmeneti elhelyezése – Időskorúak Gondozóháza

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a szakosított ellátás keretén belül a IX. sz. Szakmai Egység Időskorúak Gondozóházában 17 férőhellyel átmeneti ellátást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött személyeknek, akik betegségük, vagy más ok miatt önmagukról nem képesek gondoskodni, illetve állandó felügyeletre szorulnak.
Az ellátottak olyan 24 órás, folyamatos ápolást-gondozást igényelnek, amit a területi idősellátó rendszer nem tud felvállalni. Az intézményben a szociális gondozás valamennyi eleme alkalmazásra kerül.

A Gondozóház azok számára biztosít teljes körű ellátást, akik idős koruk, illetve egészségi állapotuk miatt önmagukról nem képesek gondoskodni és hozzátartozóik sem tudják számukra az állandó felügyeletet megoldani.

  • Az átmeneti elhelyezést biztosító intézmény legfeljebb 1 évi időtartamra nyújt szolgáltatást, amely különös méltánylást érdemlő esetben további 1 évvel meghosszabbítható. A bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók számára a férőhely elfoglalásáig biztosított az elhelyezés.
  • A teljes körű ellátás magában foglalja az állandó felügyeletet, napi háromszori étkezést, orvosi ellátást, szabadidős programokat, vallásgyakorlási lehetőséget.
  • A hozzátartozókkal való kapcsolattartás de. 09.00-11.00 óráig, du. 15.00-17.00 óráig lehetséges.
  • A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a havi rendszeres jövedelem 60%-a.

Alapfeladat a gondozottak állapotának szinten tartása, javítása, idejük tartalommal való megtöltése és ügyeik intézése.


A szolgáltatás elérhetősége

IX. sz. Szakmai Egység Időskorúak Gondozóháza

Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási területe

Cím: Pozsony u. 47.
Gondozóház vezető: Horváth Judit (94/311-696)
Telefon és fax: 94/311-696
E-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu

Részletes információk