Hírek


Megújult a Barátság utcai Idősek Klubja

2019.09.25.

Megújult a Barátság utcai Idősek KlubjaÁtadták a felújított Barátság utcai Idősek Klub épületét. Az ünnepélyes eseményen köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Fotó: Cseh Gábor

https://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/megujult-a-baratsag-utcai-idosek-klubja.16743/

Fotó: Cseh Gábor

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres városi program zárult, befejeződött a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” című projekt.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Megítélt támogatás: 86 000 000 ,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2016.12.01 - 2019.09.30.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város két jelentős, szociális szférában kiemelkedő intézményével a Pálos Károly Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködve valósította meg a projektet, mely a város szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztését, korszerűsítését eredményezte az alábbiak szerint:

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése

Az idősek nappali ellátását biztosító, Barátság utca 22. alatt található idősek klubja, korábban bölcsődei épületben lévő négy épületszárny egyikében kapott helyet, melynek előnytelen helyiségkiosztása megnehezítette a működési körülményeket.Az egység belső átalakításával, az épület hőszigetelésével, korszerű gépészeti rendszer kialakításával az idős, különösen a magasabb szükségletű, demens idős személyek ellátási igényeit szolgálja korszerű működési feltételeket biztosítva és egyúttal megfelelve az akadálymentesítés követelményeinek. A beruházás 2019. júliusában lezárult, az idősek ellátása szeptember hónaptól ismét folyamatos.

Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai egység belső átalakítása, felújítása

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat. Új helyiségek kialakítása, új vizesblokkok létrehozása, új eszközök és bútorok felszerelése. A beruházás 2018. szeptember 30-án lezárult.

Házi segítségnyújtás működési feltételeinek javítása

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű gondozást, ápolást igényel. A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, azaz 18 db kerékpár került beszerzésre 1.440.000,- Ft értékben.

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner megvalósításában fejlesztett szolgáltatások:

Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása

A fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti épület ad otthont. A létesítmény földszintjén található, korábban használaton kívüli helyiség az intézmény által nyújtott nappali szolgáltatásba bevonásra került az ellátás férőhelyszámának növelése érdekében. A helyiség berendezésének, bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került.

Nappali ellátás fejlesztése - nappali melegedő működési feltételeinek javítása

A nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt vált szükségessé. A fejlesztés mobil konyhabútor vásárlását tette lehetővé, mely a Zanati út 1. sz. alatti épületben került elhelyezésre.

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékossággal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt lehetőséget nyújtott a szolgáltatás különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésére, mely a működés feltételeit nagymértékben segíti.

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Jelen pályázat keretében az utcai szolgálatok működtetésének feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt.

 

további hírek


Védőruha támogatást kapott a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Az ajándékot Szuhai Viktor tanácsnok adta át az intézmény vezetőjének.

Megkapták ajándékaikat Szent Márton Esélyegyenlőségi Program támogatottjai

Hegedűt, laptopot és rajzeszközöket vehettek át a gyerekek.

Dr. Nemény András polgármester mondott köszönetet a város nevében

Köszönöm a város nevében is, hogy a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ dolgozói ezekben a nehéz időkben, az ünnepek...

Dr. Hende Csaba köszönete az intézményben dolgozók helytállásáért

Az országgyűlési képviselő karácsonyi élelmiszercsomagot hozott a dolgozóknak, melyet az intézmény vezetője vett át.