Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ha Ön, ill. hozzátartozója életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá válik, akkor krízishelyzet esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a legkönnyebben elérhető mód a segítség elérésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A segélyhívó nyakban hordható, illetve zsebben elhelyezhető, mobiltelefon formájú, könnyen kezelhető, technikailag megbízható, kétoldalú kommunikációra alkalmas készülék, mely nemcsak lakáson belül használható, hanem a lakáson kívüli segélyhívást is lehetővé teszi.

A diszpécserközpont dolgozója felügyeli a riasztást és a segélyhívást követően az intézmény ügyeletes gondozójával maximum 30 percen belül gépkocsival érkezik a riasztás helyszínére, ahol a gondozó megteszi a szükséges intézkedéseket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek személyi térítési díját az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át. Az intézményvezető mérlegelési jogkörében, a körülmények együttes értékelése alapján, kérelemre a térítési díj megfizetése alól részben vagy teljesen mentesítheti a szociálisan rászorult személyeket.

A feladatellátást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy szakmai egysége területi illetékesség alapján biztosítja.


Válassza ki az Ön körzetét!

I. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcákat magába foglaló déli városrész teljes területe, keleti városrész, Zanat, kivéve a Szombathely, Karmelita utca 2/C. szám alatti épület.

Cím: Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné (94/501-278)
Telefon és fax: 94/501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

II. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá Oladi lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna
Telefon: 94/511-460, 94/511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu, 1korzet@gmail.com

Részletes információk

III. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

Szombathely MJV közigazgatási területéről Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatti épület. Idősek nappali és demens nappali ellátás tekintetében Szombathely MJV közigazgatási területe.

Cím: Karmelita u. 2/C.
Vezető: Radakovics Bernadett (94/330-757)
Telefon és fax: 94/330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

IV. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Jégpince u., a Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u., és a Dolgozók útja által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi lakótelep és a Váci M. u. területe. Idősek nappali ellátása tekintetében Szombathely város közigazgatási területe.

Cím: Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett (94/501-240)
Telefon: 94/501-240, 94/510-285
Fax: 94/501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk